איך בוחרים נכס המיועד לתחום המזון?

המקרה הבא בטוח יעזור לכם להבין טוב יותר את הנושא: "מר ישראלי החליט להקים רשת פיצריות ומפעל מרכזי שבו יכין את הבצק אותו יספק לכל הרשת. הסתובב ישראלי בערים שונות ומצא מקום גדול ומרווח בקצה העיר שבו יש מספיק מקום גם למשאית קמח. חתם ישראלי הסכם עם בעל הנכס, שילם "שנה מראש", תכנן ואז הגיע שלב קבלת הרישיון ואיתו ההפתעה הגדולה. ישראלי לא הצליח לקבל רישיון עסק בגלל הסיבות הבאות: המקום אינו באזור תעשיה, למקום אין חיבור לקוו ביוב רק לבור סופג, המבנה נמוך מדיי ואין אפשרות להתקין מפוחים לאוורור." הנזק הזה היה נחסך לו רק היה מתייעץ עם מומחים בתחום.

יש כמה מאפיינים חשובים שיש לבחון לפני בחירת נכס:

 • המבנה חייב להיות קשיח: מעטפת רצפה וגג אטום.
 • יש לוודא כי לנכס קיים היתר תקף כולל לגלריות.
 • לנכס חייבות להיות שתי כניסות לפחות: להכנסת חומרי גלם ולהוצאת תוצרת מוכנה.
 • יש לבדוק שהגובה המינימלי בין הרצפה לתקרה לא יהיה פחות מ-275 ס"מ.
 • מעל לעסק אסור שתהיה צנרת קולחין.
 • חייבת להיות אפשרות להתקין מערכת קווי איסוף מים תעשייתיים וסניטריים.
 • חובה שתהיה אפשרות להטמין מפריד שומן, מפריד שומן עלי אינו קביל.
 • חובה שתהיה אפשרות להתקנה של מערכות אוורור, מיזוג וכו'.
 • כל שטח שמעל 100 מ"ר מחויב בפתח חירום נוסף.
 • צריך שתהיה חצר משק הכוללת מקום למיכל אשפה.
 • יש לוודא שהעסק ממוקם באזור מתאים (מסעדות ואולמות אירועים באזור מסחרי

ומפעלי מזון באזורי תעשיה).

ככלל, עסק חייב לקבל את אישור כל הרשויות הרלוונטיות, כולל: מח' הנדסה, כיבוי אש, משטרה, איכות הסביבה ובריאות הציבור. בנוסף, מפעלי מזון חייבים גם להוציא רישיון יצרן ולקבל את אישור שירות המזון של משרד הבריאות. אין לדלג על שלבי האישורים וצריך להכין תכנית ראשונה לדיון מקדמי ורק לאור חוות הדעת להתקדם. את כל האישורים הללו ניתן לקבלם בסיוע חברות המתמחות בתחום רישוי עסקים, להם יש אנשי מקצוע המתמחים בכל הפרוצדורה הכרוכה עם הרשויות.

קיימים עסקי מזון נוספים, בעיקר בתחום התעשייה, שיידרשו לעוד התנאיות כמו: משחטות, מפעלי מיץ ומחלבות, שלהן דרישות מיוחדות ולכן מומלץ לברר מראש.

לפני בחירת נכס המיועד להיות מפעל מזון, יש לשים לב גם למאפיינים הבאים:

 1. שטחו המינימלי שלא יהיה פחות מ-150-120 מ"ר.
 2. הכניסות והיציאות יהיו מרוחקות ככל האפשר זו מזו.
 3. מיקום הנכס באזור המיועד לתעשייה (להימנע מהצורך בטיפול בחריגות).
 4. מיקום הנכס לא יהיה קרוב למפעלי כימיקלים ותחנות דלק.
 5. בנכס ניתן לשים מקלחת, מלתחה, שירותים וחדר אוכל צוות .