מה חשוב לדעת על רישוי עסקים?

כמו בשאר מדינות העולם גם ישראל אינה מאפשרת פתיחת עסק ללא קבלת רישיון מהרשות המקומית. לכל רשות מקומית יש גם הליכים ביורוקרטיים הקשורים בהוצאת רישיון עסק. אלה הנושאים הקשורים בחוק עזר עירוני. עיריות מסוימות יתנו את הרישיון במגרש חנייה ללקוחות העסק, בתי אוכל צריכים אישור להוצאת שולחנות וכיסאות אל מחוץ לעסק, או הנחיות מיוחדות כדי להפעיל עסק של קייטנות בקיץ. על מגשי הבקשה להביא אסמכתאות לכל דרישה של הרשות המקומית. רישיון עסק מטעם הרשות המקומית מקנה את זכות לפתיחת העסק. עלות הרישיון בהתאם למיקום וגודל העסק. חלה גם אגרה שנתית על שלט המותקן בחזית/על גג העסק. לא אחת פקחי הרשות המקומית מגישים לבעל העסק תביעה על הסרת מכשול או הכנסת הסחורה פנימה לתוך העסק.

איך מתחילים?

מה חשוב לדעת על רישוי עסקים: בכל רשות מקומית יש מחלקה המטפלת בנושא רישיונות לעסקים, שאפשר לקבל מידע מקדמי במחלקה על כל מה שצריך להיכלל בבקשה לרישיון עסק. כדי להוציא רישיון לעסק צריך להגיש לרשות בקשה ולצרף מסמכים ותכניות הקשורים לעסק. רק לאחר מספר פגישות עם נציג הרשות ולאחר שאושר על ידו שכל המסמכים הנדרשים הוגשו.

מה חשוב לדעת על רישוי עסקים: אפשר לטפל בהגשת הבקשה לרישיון באופן עצמאי או בעזרת חברה שמתמחה בתחום. החברה דואגת לכל המסמכים והאישורים הנדרשים כמו אישורים של שירותי הכבאות, לשכת התברואה, למקרה שהעסק הוא בתחום המזון, ועוד. הטיפול על ידי החברה חוסך למגיש הבקשה את הטרחה והתרוצצות בין המשרדים השונים. חשוב גם לדעת שנציג הרשות יכול לדחות את הבקשה רק בגלל שסעיף אחד מתוכה לא מולא כראוי. זאת במקרים בהם הרשות קבעה שיש חוסר בניירת שהוגשה ועל המגיש הבקשה יהיה לחזור ולהשלים את החסר ולתקן את הליקויים.

דבר אחרון שחשוב לדעת על רישוי עסקים זו העובדה שלאחר שהרשות אישרה את הבקשה בעל העסק צריך לפעול על פי הנחיות הבטיחות והגהות הקבועים בחוקי מדינת ישראל, וכן לעמוד בכל תנאי ההנגשה לבית העסק עם אפשרות וגישה מתאימה לבעלי נכויות.