שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

ליווי מקצועי מלא לקבלת היתרי בנייה

רישוי פלוס" כוללת נבחרת של אנשי מקצוע המתמחים בטיפול ובייעוץ לקבלת היתרי בנייה.
כל הגורמים המקצועיים בחברה עובדים בתיאום וסנכרון מלאים במטרה
להבטיח מינימום תקלות ועיכובים וקבלת היתר בנייה במהירות.


יועץ בטיחות באש | תכנית בטיחות באש שמכינה עבורך רישוי פלוס כוללת:

בטיחות באש | יועץ בטיחות באש ברישוי פלוס

ביקור בעסק ובחינת סידורי הבטיחות הקיימים/תוכניות שהתקבלו.

יעוץ בטיחות באש | יועץ בטיחות באש

תכנון מערך סידורי הבטיחות באש על פי דרישות חוק תכנון ובנייה של שרותי והכבאות.

ייעוץ בטיחות באש | יועץ בטיחות באש לקבלת רישיון עסק

הכנת תכנית עם יועץ בטיחות באש מומחה - ע"פ הוראת מ"ר 532.ביטחון באש | יועץ בטיחות באש

הגשת התכנית ואישורה מול תחנת כיבוי האש.

יועץ ביטחון באש

סיוע וייעוץ בבחירת מערכות הגנה מאש.


*כדאי לדעת! יש להתייעץ עם יועץ בטיחות באש כבר בשלב בחירת הנכס ולבחון את התאמתו לייעוד הרצוי.

ליווי מקצועי מלא לקבלת היתרי בנייה


צוות מקצועי מכל התחומים ליצירת תהליך מקיף ומסונכרן למניעת תקלות אפשריות:

  • טיפול מקיף ויעיל בכל צרכי הלקוח – "רישוי פלוס" מעניקה סל שירותים הכולל עריכת תכניות, הגשת בקשות וזירוז תהליכים מול כל גורמי הרישוי. השירות המקיף חוסך ללקוח עבודה מול מגוון ספקים ואת כאב הראש הכרוך בתיאום ביניהם.
  • צוות מקצועי ומיומן הכולל הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים, מתכנן מטבחים, יועץ נגישות ובטיחות באש, מודד פנים ומנהלי פרויקטים וסנכרון בין כל הגורמים המקצועיים למניעת תקלות אפשריות.
  • התמחות מיוחדת בתכנון מטבחים ועבודה מול משרד הבריאות.
  • מערכות טכנולוגיות מתקדמות המבטיחות ללקוח עדכון שוטף לגבי התקדמות התהליך.
  • ליווי מלא עד לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי חוק.

רישוי פלוס" מאפשרת בחירה מבין מגוון שירותים חיוניים:


תיק מידע

השירות כולל

• ביקור בבית העסק
• איסוף נתונים רלוונטיים מבית העסק
• עיון בתיק בניין ואיסוף נתונים רלוונטיים מהרשות פגישת אפיון והבנת צרכי הלקוח במשרד רישוי פלוס פתיחת תיק מידע במערכת רישוי זמין הארצית
• הזנת מפה טופוגרפית ערוכה ע"י מודד מוסמך שהתקבל מהמזמין ומעודכנת לחצי שנה אחרונה
• בדיקת תיק המידע להיתר ובחינת ההשלכות לבקש

בקשה לשימוש חורג/ היתר בנייה

השירות כולל

• שרטוט תכנית אדריכלית להיתר על פי חוק תכנון ובנייה
• בדיקת תוכניות והתאמתם לתקנות הרלוונטיות
• השגת מסמכים וטפסים רלוונטיים לצורך הגשת הבקשה
• התחברות למערכת רישוי זמין באמצעות כרטיס חכם"
• הזנת פרטי הבקשה כולל טעינת מסמכים במערכת המקוות
• הכנת קובץ חישובי שטחים למערכת המקוונת
• הזנת מסמכים, תצהירים ונספחים לבקשה, חתומים בתכנה דיגיטלית
• בדיקת שלמות ותקינות המסמכים במערכת
• טעינת תוכניות עסק אדריכליות במערכת המקוונת
• הכנת טופס הצהרת מהנדס ללא חישובי שטחים סטטיים חתום ע"י מהנדס קונסטרוקטור
• הגשת בקשה להיתר במערכת המקוונת והזנת נתונים
• טיפול מול משרד פרסום שיבחר על ידי המזמין
• מעקב אחר הבקשה במערכת המקוונת
• ליווי וזירוז הליכים עד לקבלת היתר
• הפקת דוחות ומתן עדכונים שוטפים לסטטוס הבקשה
• פעולות מאומצות לזירוז הליכים לקבלת היתר
• הכנת מסמכים לגורמים השונים, בית משפט, ומחלקת פיקוח ככל שיידרש )במידת הצורך בלבד


היתר פרגוד (סגירת חורף)

השירות כולל

• בדיקת תיק המידע להיתר ובחינת ההשלכות לבקשה
• שרטוט תכנית אדריכלית לסגירת החורף
• הכנת תרשימים הנדסיים של הפרגוד, פירוט הרכיבים ההנדסיים, מפרט החיבורים בין חלקי המבנה, תיאור חזיתות הפרגוד, חתכי אורך ורוחב, ופירוט החומרים מהם ייבנה הפרגוד.
• בדיקת תוכניות והתאמתם לדרישות העירייה
• השגת מסמכים וטפסים רלוונטיים לצורך
• הגשת הבקשה
• הכנת תצהיר מהנדס על התחייבות לבדיקת הפרגוד לאחר הקמתו
• הגשת בקשה לסגירת חורף במערכת המקוונת והזנת נתונים ככל שידרשו
• ליווי עד לקבלת אישור מוועדת הפרגודים העירונית

תוספות ושירותים נוספים לבחירה:

השירות כולל

• תוכניות לביצוע: הכנת סט תוכניות לבנייה לקבלן, רשימת ציוד ופיקוח עליון.
• חוות דעת נגישות: הכנת חוות דעת לרישיון עסק (טופס 8 ב) חתומה מורשה נגישות מתו"ס ושירות
• בטיחות אש: הכנת תכנית בטיחות אש על פי דרישות חוק התכנון והבנייה ודרישות של שירותי הכבאות

אודות התכנית לבטיחות באש

כל מבנה או עסק חייב להגיש תכנית לבטיחות באש כנדרש בתקנה 11 א'. הדרישה מתייחסת גם למבנים אשר מבצעים שינוי בייעוד המבנה, שינוי בחלוקה הפנימית של המבנה, תוספות בנייה וכדומה.
התכנית כוללת את כל אמצעי הבטיחות באש שיש במבנה, לרבות התייחסות לגורמים כמו: מס' יציאות חשמל ותאורת חירום, מרחקי מילוט, עשן, מיזוג אוויר, מערכות גילוי וכיבוי, מטפים, עמדות כיבוי ועוד. יועץ בטיחות באש של רישוי פלוס מכין את התכנית, בתיאום מול גורמי הכבאות וההצלה, מספק לך פתרונות חיוניים ומלווה אותך עד לקבלת אישור כבאות סופי. הניסיון הרב שצברה רישוי פלוס בתחום רישוי עסקים וההיכרות הקרובה של החברה עם דרישות שירותי הכבאות וההצלה, תורמים לתכנון נכון של המקום ומאפשרים לך לקבל את האישור במהירות המקסימלית, תוך חיסכון רב בעלויות מיותרות.