חבילות שירות

חבילת "רישוי סטנדרט"

החבילה כוללת את מבחר השירותים הבאים:

• מדידות פנים ע"י מודד מחברתנו בבית העסק / ביקור בבית העסק
• איסוף נתונים רלוונטיים מבית העסק
• עיון בתיק בניין ואיסוף נתונים רלוונטיים ממחלקת רישוי עסקים
• פגישת אפיון והבנת צרכי הלקוח במשרד ”רישוי פלוס“
• הכנת פרוגרמה ראשונית והבנת צרכי הלקוח
• הכנת סקיצה ראשונית הוללת חלוקת שטחים עקרונית
• הגדרת המוצרים / תפריט שהמטבח מתעד לייצר
• הגדרת תפוקה מתוכננת של התוצרת גמורה/ ח. גלם/ ח.עזר/ ח. אריזה
• הגדרת תהליכי זרימה של הייצור במפעל ובקרת תהליכים
• שרטוט מערך הייצור לפי סדר פעולות הייצור. המערך יתוכנן כך שלא תהיינה הצטלבויות
• שרטוט מספר אופציות לתכנון של תכנית העמדה
• פגישת תכנון במשרד "רישוי פלוס" להצגת האופציות
• עיבוד האופציות לקבלת אופציה אופטימלית
• השתתפות בפגישות יועצים שיקבעו על ידי המזמין
• שרטוט תוכניות אדריכליות )סניטריות ( לפי תקנות משרד הבריאות
• כתיבת פרשה טכנית ותהליכי זרימה המפרטת את תהליכי העבודה בעסק
• פירוט סוגי המזון שייוצרו במטבח / מפעל לפי פירוט מוצרים ואריזות
• פירוט חומרי גלם, נפחי אחסון דרוש, אופן ומקום אחסנום
• חישוב כמויות תוצרת יומית, תוצרת מוגמרת ואופן האחסון
• הכנת תרשימי זרימה הכולל פירוט שלבי הייצור לפי תהליך טכנולוגי תוך הדגשת נתוני עיבוד ובקרה פירוט אופן הובלת התוצרת
• הגשת תכנית עסק אדריכלית בצירוף נספחים לחוות דעת מקדמית למשרד הבריאות / שרות המזון פגישות מול משרד הבריאות עד לקבלת אישור חוות דעת מקדמית לתכנון

חבילת "רישוי פרימיום"


החבילה מומלצת בעיקר לעסקים המעוניינים בקבלת שירות וליווי צמוד עד לקבלת רישיון יצרן וכוללת את מבחר השירותים הבאים:

כוללת את כל השירותים מהחבילה הסטדנרטית
• ליווי וזירוז הליכים מול שירות המזון עד לקבלת רישיון יצרן
• ליווי וזירוז הליכים מול גורמי הרישוי לקבלת רישיון עסק
• הפקת דוחות ומתן עדכונים שוטפים לסטטוס הרישיון
• פעולות מאומצות לזירוז הליכים מול הרשויות
• הכנת מסמכים לגורמים השונים, בית משפט, ומחלקת פיקוח ככל שיידרש (במידת הצורך בלבד)

תוספות ושירותים נוספים לבחירה:

תוכניות לביצוע: הכנת סט תוכניות לבנייה לקבלן, רשימת ציוד ופיקוח עליון.
חוות דעת נגישות: הכנת חוות דעת לרישיון עסק (טופס 8 ב) חתומה מורשה נגישות מתו"ס ושירות
בטיחות אש: הכנת תכנית בטיחות אש על פי דרישות חוק התכנון והבנייה ודרישות של שירותי הכבאות
שימוש חורג: טיפול בהיתר לשימוש חורג לשינוי לשינויי ייעוד ההיתר מול הוועדה המקומית.
תוכניות אינסטלציה: שרטוט תוכניות אינסטלציה כולל סכמות מים וביוב למשרד הבריאות בלבד
תיבת נהלים ותקנים בינלאומיים: ISO 9001 ,Haccp, וליווי לקבלתGMP
בשיתוף פעולה עם חברת פרוסייפ בע"מ