חבילות שירות

חבילה בסיסית

החבילה כוללת את מבחר השירותים הבאים:
• בדיקות מקדימות בעירייה
• מדידות מצב קיים (AS MADE)
• עריכת תכנית לרישיון יצרן
• עריכת תכנית סניטרית על ידי מהנדס אינסטלציה
• מסירת 2 עותקים ללקוח להגשה עצמאית לרשות המקומית

חבילה משתלמת פלוס


החבילה כוללת את מבחר השירותים הבאים:
• בדיקות מקדימות בעירייה
• מדידות מצב קיים (AS MADE)
• עריכת תכנית לרישיון יצרן
• עריכת תכנית סניטרית על ידי מהנדס אינסטלציה
• ליווי ומעקב אחר אישור התכניות ברשות המקומית
• ליווי אישי וייעוץ מקצועי עד לקבלת רישיון יצרן ממשרד הבריאות

חבילה VIP

החבילה כוללת את כל היועצים של רישוי פלוס ואת מבחר השירותים הבאים:
• בדיקות מקדימות בעירייה
• מדידות מצב קיים (AS MADE)
• עריכת תכנית לרישיון יצרן
• תכנית סניטרית על ידי מהנדס אינסטלציה
• אישור התכניות והגשתן לרשות המקומית
• ליווי אישי וייעוץ מקצועי עד לקבלת רישיון יצרן ממשרד הבריאות
• עריכת תכנית בטיחות באש על ידי יועץ בטיחות באש מוסמך
• ליווי וזירוז הליכים מול כל גורמי הרישוי: מחלקת תברואה, הנדסה, משטרת ישראל, משרד התמ"ת, איכות הסביבה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה.
• הפקת דו"חות ומתן עדכונים שוטפים ללקוח.