"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

ליווי מקצועי על ידי נבחרת מומחים לקבלת רישיון עסק

רישוי פלוס מתמחה ברישוי עסקים בישראל ומציעה ליווי מלא על ידי נבחרת אנשי מקצוע מומחים
משלב התכנון ועד שלב קבלת הרישיון בפועל על פי כל דרישות הרשויות ועל פי התקינה הנדרשת.


אנו מבצעים את כל הבדיקות הנחוצות לפני פתיחת העסק:


ביצוע בדיקות מקדימות

ביצוע בדיקות מקדימות
ברשות המקומית (תיק
בניין, תוכניות, תב"ע וכו')
וביקור ראשוני בבית העסק.

מדידות

מדידות מקיפות בבית
העסק על ידי מודד
מקצועי עם ציוד מתקדם.

עריכת תוכניות אדריכליות

עריכת תוכניות אדריכליות
על פי תקנות רישוי עסקים.

קבלת הסבר ואישור עבודה

פגישה במשרד לקבלת
הסבר ואישור עבודה.


 פתיחת תיק

הגשת בקשה בעירייה
ופתיחת תיק במחלקת
רישוי עסקים.

מתן הנחיות

ביקור בבית העסק
ומתן הנחיות לפני
ביקורות של הרשויות.

מעקב שוטף

מעקב שוטף מול
הרשויות באמצעות
מערכת CRM מתקדמת.

רישיון עסק

קבלת רישיון עסק.


לחבילות השירות שלנו - לחצו כאן

*כדאי לדעת! לפני שתחליט סופית על מקום העסק, מומלץ לבצע בדיקות מקדימות ברשות המקומית, על מנת להבטיח שהמקום מתאים לייעוד שלך.


צוות מקצועי מכל התחומים ליצירת תהליך מקיף ומסונכרן למניעת תקלות אפשריות:

  • טיפול מקיף ויעיל בכל צרכי הלקוח – "רישוי פלוס" מעניקה סל שירותים הכולל עריכת תכניות, הגשת בקשות וזירוז תהליכים מול כל גורמי הרישוי. השירות המקיף חוסך ללקוח עבודה מול מגוון ספקים ואת כאב הראש הכרוך בתיאום ביניהם.
  • צוות מקצועי ומיומן הכולל הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים, מתכנן מטבחים, יועץ נגישות ובטיחות באש, מודד פנים ומנהלי פרויקטים וסנכרון בין כל הגורמים המקצועיים למניעת תקלות אפשריות.
  • התמחות מיוחדת בתכנון מטבחים ועבודה מול משרד הבריאות.
  • מערכות טכנולוגיות מתקדמות המבטיחות ללקוח עדכון שוטף לגבי התקדמות התהליך.
  • ליווי מלא עד לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי חוק.

חבילות השירות המוצעות:

חבילת "רישוי סטנדרט"

החבילה כוללת את מבחר השירותים הבאים:

• איסוף נתונים רלוונטיים מבית העסק
• עיון בתיק בניין ואיסוף נתונים רלוונטיים ממחלקת רישוי עסקים
• פגישת אפיון והבנת צרכי הלקוח במשרדי "רישוי פלוס"
• הכנת פרוגרמה ראשונית
• שרטוט מספר אופציות לתכנון העסק
• פגישת תכנון עם הלקוח להצגת האופציות לתכנון
• עיבוד התוכנית שנבחרה לקבלת אופציה אופטימלית
• שרטוט תכנית אדריכלית לרישיון עסק על פי תקנות רישוי עסקים
• בדיקת תוכניות והתאמתם לתקנות הרלוונטיות
• פגישה במשרד רישוי פלוס לצורך אישור התוכניות
• התחברות למערכת רישוי מקוון באמצעות "כרטיס חכם"
• פתיחת מידע מוקדם לרישיון עסק
• הזנת פרטי הבקשה כולל טעינת מסמכים במערכת המקוונת
• הכנת קובץ חישובי שטחים למערכת המקוונת
• הזנת מסמכים, תצהירים ונספחים לבקשה, חתומים בתוכנה דיגיטלית
• בדיקת שלמות ותקינות המסמכים במערכת
• טעינת תוכניות עסק אדריכליות במערכת המקוונת
• מעקב אחר פתיחת הבקשה במערכת מול הרשות המקומית
• ביצוע התאמות ותיקונים במידת הצורך עד לפתיחת הבקשה בעירייה
• מעקב מול מחלקת תכנון הנדסי ובדיקת שיוך מהנדס אחראי לבדיקה
• פגישה מול מחלקת תאגיד המים לצורך קבלת אישור על תכנית העסק
• ביצוע התאמות ותיקונים במידת הצורך
• פגישות חוזרות מול בודק תוכניות עד לקבלת אישור סופי של תכנון הנדסי
• פגישות ברשות לצורך קבלת אישור לתוכניות העסק
• ביצוע התאמות ותיקונים במידת הצורך עד לקבלת אישור על התוכנית מהרשות

חבילת "רישוי פרימיום"

החבילה מומלצת בעיקר לעסקים המעוניינים בקבלת שירות וליווי צמוד עד לקבלת רישיון עסק וכוללת את מבחר השירותים הבאים:

כוללת את כל השירותים מהחבילה הסטדנרטית
• ליווי וזירוז הליכים מול גורמי הרישוי לקבלת רישיון עסק
• הפקת דוחות ומתן עדכונים שוטפים לסטטוס הרישיון
• פעולות מאומצות לזירוז הליכים מול הרשויות
• הכנת מסמכים לגורמים השונים, בית משפט, ומחלקת פיקוח ככל שיידרש (במידת הצורך בלבד)

תוספות ושירותים נוספים לבחירה

תכנון: תכנון בתי אוכל, מסעדות, ומטבחים מבשלים.
תוכניות לביצוע: הכנת סט תוכניות לבנייה לקבלן, רשימת ציוד ופיקוח עליון.
חוות דעת נגישות: הכנת חוות דעת לרישיון עסק (טופס8 ב) חתומה מורשה ישות מתו"ס ושירות
בטיחות אש: הכנת תכנית בטיחות אש על פי דרישות חוק התכנון והבנייה ודרישות של שירותי הכבאות.
שימוש חורג: טיפול בהיתר לשימוש חורג לשינוי לשינויי ייעוד ההיתר מול הוועדה המקומיתאודות החוק לרישוי עסקים

לפני פתיחת עסק יש לערוך בדיקות מקדימות, על מנת להבטיח שהעסק יוכל לפעול על פי התנאים שמחייב החוק.
חוק רישוי עסקים נועד להבטיח את איכות הסביבה, למנוע סכנה לשלום הציבור, לדאוג לבטיחות האנשים הנמצאים במקום העסק, למנוע סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, להבטיח את בריאות הציבור, ולעמוד בחוקים ובתקנות הנוגעות לתכנון, לבנייה ולשירותי הכבאות. רישוי פלוס מתמחה ברישוי עסקים בישראל.
למידע על רישיון יצרן לחצו כאן


רישוי עסקים

רישוי עסקים

רישוי עסקים

על פי חוק ישנם סוגים מסוימים של עסקים החייבים ברישיון עסק, לכן אחד הצעדים הראשונים בתהליך הקמת אותם עסקים הוא קבלת הרישיון. חשיבותו של הרישיון נעוצה בניסיון להבטיח את המשך קיומו הכלכלי של העסק כיציב ובטוח מבחינות מסוימות.

רישיון העסק קשור גם בהגשת הדו"חות השנתיים לרשויות המס ובהמשך לכך קבלת החזרי מס על פי הצורך. החזרי המס מהווים חלק מהמהלכים שמבצעת המדינה לשם תמיכה בעסקים. כך רישוי עסקים משמש מנגנון רגולטורי לניהול העסקים בתוך המדינה.

חוק רישוי העסקים

באמצעות הרישיון ניתן להבטיח שבתי עסק הפועלים בשטח השיפוט של המדינה פועלים בהתאם לחוקים החלים באותה מדינה. החוק החל במדינת ישראל הוא חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968. בין הסעיפים שכולל החוק אפשר למצוא גם את הסעיף העוסק ברישיון לקיום תנאי תברואה והגנה על הסביבה; סעיף העוסק ברישיון כיבוי אש, סעיף רישיון בטיחות מבנים ועוד. החוק מתעדכן מעת לעת. על מנת לדעת מהם העדכונים והאם עסק בתחום מסוים חייב ברישיון אפשר להתעדכן בצווים שמפרסם משרד הפנים.

תוקף רשיון העסק

תוקף רישיון העסק משתנה מקבוצת עסקים אחת לשנייה. כך, למשל, תוקף הרישיון לקבוצת מזון הוא שלוש שנים; תוקף הרישיון לקבוצת מים ופסולת הוא חמש עשרה שנים; תוקף הרישיון לקבוצה של חקלאות ובעלי חיים הוא עשר שנים; תוקף הרישיון לקבוצה של בריאות, רוקחות וקוסמטיקה הוא חמש שנים; וכולי. יש לציין, כי תהליך רישוי עסק כרוך בתשלום, אשר היקפו משתנה על פי סוגי הרישיון הדרוש ומרכיביו.