בטיחות מעל הכל – בטיחות אש בעסק שלך היא לא רשות אלא חובה

כל תאגיד, חברה או ארגון זקוקים ליועץ בטיחות אש אשר יוודא כי הם עומדים בתקנים הנדרשים ומכוסים מבחינת אמצעי הבטיחות כנגד סכנת אש שבעסק. שירותיו של יועץ בטיחות אש מכסים תחומים נרחבים הכוללים הדרכות בטיחות, מאפשרים קבלת אישורים והיתרים ומעניקים פתרונות יעילים בתחום הבטיחות אש בהתאם למאפייני וצרכי הארגון, המבנה ויושביו.

מי מחוייב למנות ממונה בטיחות אש?

 • ארגון או עסק המעסיק לכל הפחות 50 עובדים בו זמנית.
 • ארגון או עסק המעסיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה.
 • העוסק בבניה ומעסיק קבלני משנה או לכל הפחות 100 עובדים באתר הבניה בו זמנית.
 • העוסק בחקלאות ומעסיק לכל הפחות 50 עובדים בו זמנית.
 • העוסק בכל משלח יד בו קבע מפקח אזורי כי יש למנות בו ממונה בטיחות וקיבל הוראה בכתב לעשות זאת.

מהם התחומים בהם יועץ בטיחות אש יסייע לכם?

 • בניית תוכנית בטיחות בהתאם לצרכי הארגון ואישור התוכנית מול הגורמים המתאימים.
 • ליווי הלקוח לצורך קבלת רישיון עסק מול רשות כיבוי אש.
 • בניית תוכנית בטיחות אש, הכוללת את ניתוח הסיכונים, נקודות התורפה והפערים הקיימים בארגון ומתן פתרונות במטרה לעמוד בדרישות החוק ורשות הכבאות וההצלה.
 • בניית תיק היערכות לתרחישים שונים כגון שריפה, קריסת מבנה, פריצת מערכות וכדו'.
 • ליווי הלקוח לקבלת אישור בטיחות לטופס 4, המעניק היתר אכלוס מרשות כיבוי האש.
 • פיתוח מערכי חירום והכשרה של צוותי חירום, כולל ביצוע תרגולים.
 • ליווי בתהליך הוצאת רישיון עסק.
 • ייצוג הלקוח מול הרשויות הבירוקרטיות, ביניהן משרד העבודה והתמ"ת, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות והרשויות המקומיות.
 • העברת הדרכות בנושאי בטיחות לעובדים חדשים ורענון הדרכות לעובדים באופן כללי.

בטיחות אש היא הנושא החם

בכל מבנה קיימות סכנות בטיחות אך מכל הסכנות האפשריות סכנת שריפה היא המטרידה ביותר. אין ספק שזהו אחד התרחישים המאיימים ביותר מכיוון שההרס, הנזק והסכנה לנפש הם ממשיים.