דף פרטים

טופס לקוח חדש/פרויקט חדש

 • תיאור העסק

  נדרש למלא את הדף במלואו ובצורה מדויקת על מנת שנצלח את התהליך, הפרטים נדרשים ע"י הרשיות ויופיעו ע"ג התוכניות / רישיון עסק
 • שם פרטי ומשפחה של ממלא הטופס (לבירורים בלבד)
 • לדוגמא: בית קפה, מסעדה, מפעל לייצור עוגות וכו'.
 • תאר בקצרה את פעילות העסק, לדוגמא: בית קפה כולל אפיה, הכנת פסטות ומשקאות משכרים
 • פרטי העסק/מפעל

 • שם מסחרי בלבד במידה וקיים
 • כתובת מלאה ( דוגמא: עלית הנוער 45 פינת נחלת יצחק 7, גבעתיים)
 • פרטי החברה בע"מ

  למלא רק עם הינו חברה בע"מ
 • פרטי בעלים - מס' 1

  במידה והעסק הינו חברה בע"מ יש לרשום את בעלי המניות בלבד ולספק פרטים מלאים בהתאם לשדות, חובה למלא את כל בעלי המניות/מורשה חתימה בחברה.
 • נא לציין את שם המלא של בעל העסק אשר יופיע ברישיון עסק, נדרש גם לחברה בע"מ.
 • נא לציין את הכתובת הפרטית באופן מדויק ולא את כתובת העסק
 • מס' הטלפון של הבעלים בלבד ולא של איש הקשר.
 • כתובת המייל של הבעלים בלבד ולא של איש הקשר.
 • פרטי בעלים - מס' 2 (במידה וקיים)

  במידה והעסק הינו חברה בע"מ יש לרשום את בעלי המניות בלבד ולספק פרטים מלאים בהתאם לשדות, כל המידע בשדות נדרש ע"י הרשויות לצרכי רישוי.
 • נא לציין את שם המלא של בעל העסק אשר יופיע ברישיון עסק, נדרש גם לחברה בע"מ.
 • נא לציין את הכתובת הפרטית באופן מדויק ולא את כתובת העסק
 • מס' טלפון של הבעלים בלבד ולא של איש הקשר.
 • כתובת המייל של הבעלים בלבד ולא של איש הקשר.
 • פרטי בעלים - מס' 3 (במידה וקיים)

  במידה והעסק הינו חברה בע"מ יש לרשום את בעלי המניות בלבד ולספק פרטים מלאים בהתאם לשדות, כל המידע בשדות נדרש ע"י הרשויות לצרכי רישוי.
 • נא לציין את שם המלא של בעל העסק אשר יופיע ברישיון עסק, נדרש גם לחברה בע"מ.
 • נא לציין את הכתובת הפרטית באופן מדויק ולא את כתובת העסק
 • מס' טלפון של הבעלים בלבד ולא של איש הקשר.
 • כתובת המייל של הבעלים בלבד ולא של איש הקשר.
 • משלוח דואר

  כתובת מעודפת למשלוח דואר ע"י הרשויות.
 • כן, גם מיקוד עדיין נדרש ברשויות
 • אישר קשר/מנהל תפעול

  נא לצין את איש הקשר/ מנהל התפעול (במידה וקיים) שיקבל עדכונים ממשרדינו ומגורמי הרשויות, לא לצרכי רישוי.
 • עורך דין מטפל

 • אדריכל/מעצב/יועץ חיצוני

 • הערות נוספות

 • ניתן לציין אנשי קשר נוספים כגון: מנהל המתחם, בעל הנכס וכל מה הערה נוספת.
 • שחרר קבצים כאן או
  ניתן לעלות כל מסמך רולוונטי: כגון ייפוי כח, חוזה שכירות, שובר ארנונה, צילום ת.ז.