דף פרטים

טופס לקוח חדש/פרויקט חדש

 • תיאור העסק

 • לדוגמא: בית קפה, מסעדה, מפעל לייצור עוגות וכו'.
 • תאר בקצרה את פעילות העסק, לדוגמא: בית קפה כולל אפיה, הכנת פסטות ומשקאות משכרים
 • פרטי העסק/מפעל

 • פרטי החברה

 • פרטי הבעלים

 • נא לציין את שם המלא של בעל העסק/חברה
 • נא לציין את הכתובת הפרטית של בעל העסק

 • משלוח דואר

 • איש קשר נוסף


 • עורך דין מטפל
 • הערות נוספות


 • גרור קבצים הנה או

  ניתן לעלות כל מסמך רולוונטי: כגון ייפוי כח, חוזה שכירות, שובר ארנונה, צילום ת.ז.