דף פרטים

 • שלב א' – מידע כללי

  נדרש למלא את הדף במלואו ובצורה מדויקת על מנת שנצלח את התהליך, הפרטים נדרשים ע"י הרשיות ויופיעו ע"ג התוכניות / רישיון עסק

 • שם מסחרי בלבד במידה וקיים
 • לדוגמא: בית קפה, מסעדה, מפעל לייצור עוגות וכו'.
 • תאר בקצרה את פעילות העסק, לדוגמא: בית קפה כולל אפיה, הכנת פסטות ומשקאות משכרים
 • לדוגמא: 08:00-17:00
 • שלב ב' – כתובת העסק • ניתן לציין מספר ארנונה של בעלים קודמים
 • שלב ג' פרטי חשבונית

  פרטי החשבונית ישמשו לצרכי חשבונית ופתיחת תיק לקוח ברשות המקומית.

 • נא לציין במדויק את שם החברה / עוסק מורשה / שותפות / עמותה.
 • נא לציין במדויק מספר ח.פ/עוסק מורשה/שותפות/עמותה.
 • אישר קשר ראשי

  נא לצין את פרטי איש הקשר עבור עדכונים ממשרדינו ומגורמי הרשויות.


 • שלב ד – פרטי בעלים / שותפים

  במידה והעסק הינו חברה בע"מ יש לרשום את בעלי המניות בלבד ולספק פרטים מלאים בהתאם לשדות, חובה למלא את כל בעלי המניות/מורשה חתימה בחברה.
 • פרטי בעלים – מס' 1

 • נא לציין את שם המלא של בעל העסק אשר יופיע ברישיון עסק, נדרש גם לחברה בע"מ.
 • נא לציין את הכתובת הפרטית באופן מדויק ולא את כתובת העסק
 • מס' הטלפון של הבעלים בלבד ולא של איש הקשר.


 • כתובת המייל של הבעלים בלבד ולא של איש הקשר.
 • פרטי בעלים – מס' 2 (במידה וקיים)

 • נא לציין את שם המלא של בעל העסק אשר יופיע ברישיון עסק, נדרש גם לחברה בע"מ.
 • נא לציין את הכתובת הפרטית באופן מדויק ולא את כתובת העסק
 • מס' טלפון של הבעלים בלבד ולא של איש הקשר.


 • כתובת המייל של הבעלים בלבד ולא של איש הקשר.
 • פרטי בעלים – מס' 3

 • נא לציין את שם המלא של בעל העסק אשר יופיע ברישיון עסק, נדרש גם לחברה בע"מ.
 • נא לציין את הכתובת הפרטית באופן מדויק ולא את כתובת העסק
 • מס' טלפון של הבעלים בלבד ולא של איש הקשר.


 • כתובת המייל של הבעלים בלבד ולא של איש הקשר.
 • עורך דין


 • נא לפרט את פרטי אדריכל / מעצב / יועץ חיצוני
 • אדריכל/מעצב/יועץ חיצוני


 • שלב ה – הערות נוספות

 • ניתן לציין אנשי קשר נוספים כגון: מנהל המתחם, בעל הנכס וכל מה הערה נוספת. • שחרר קבצים כאן או

  Max. file size: 25 MB.

   ניתן לעלות כל מסמך רולוונטי: כגון ייפוי כח, חוזה שכירות, שובר ארנונה, צילום ת.ז.