הרפורמה ברישוי עסקים – השינויים שבעלי העסקים צריכים להכיר

במסגרת פעילות משרד הפנים וראש הממשלה נקבעה בשנת 2018 רפורמה ברישוי עסקים שנועדה ליצור מפרט אחיד וברור אודות התנאים שיש למלא לצורך קבלת רישיון עסק ולמנוע הבדלים וסתירות בדרישות בקרב העסקים השונים וכמובן להקל ולשפר את הליכי קבלת רישיון העסק בקרב בעלי עסקים.

הבסיס לשינוי-מדוע היה צורך ברפורמה ברישוי עסקים

עיריות, מועצות ורשויות מקומיות שונות קבעו עד כה מהן הדרישות שניצבות בפני בעל עסק לצורך קבלת רישיון, מה שיצר חוסר אחידות וסתירות בדרישות השונות, גרם לטרטור בקרב מבקשי רישיון עסק, הוצאות רבות ובעיקר תסכול. רבים מבעלי העסקים חשו שאין כתובת אחת אליה ניתן לפנות לצורך הבהרת הדרישות לקבלת רישיון ומשקיעים רבים נרתעו מפתיחת עסקים בגלל הבירוקרטיה המתישה, מציאות שפגמה בצמיחה הכלכלית של המשק.

שינוי המדיניות והדרישות נועד להקל הן על בעלי העסקים והן על רשויות הרישוי, כך שתהיה שקיפות מלאה לאורך התהליך וכל מבקש רישיון עסק ידע בדיוק מה נדרש ממנו . במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים אף נקבע הליך רישוי מזורז עבור עסקים בעלי סיכון נמוך שבמסגרתו יש להגיש מסמכים והצהרה על עמידות בתנאי קבלת הרישיון בלבד. כמו כן, במסגרת הרפורמה הוארך לחלק מהעסקים תוקף רישיון העסק, לחלקם בוטל הצורך ברישיון, ואילו לאחרים בוטל רישיון קיים.

חשוב להכיר את הרפורמה להבין כיצד היא יכולה לשרת את העסק שלכם. ברישוי פלוס אנחנו פועלים למען לקוחותינו במטרה לסייע להם להתאים את פעילותם מול רישיון העסק הנדרש עבור אופי הפעילות שלהם ולעזור להם לעמוד בתנאי הרישוי הדרושים להם.


אילו שינויים מכילה הרפורמה ברישוי עסקים

הרפורמה מאחדת ומפרטת את כלל המסמכים הנדרשים לכל סוג עסק להגשה לצורך קבלת רישיון עסק. היא מאגדת את הדרישות השונות ממשרדי הממשלה נותני האישור ומפרטת את התנאים לקבלת רישיון עסק בכל תחום.

הרפורמה מעניקה למגוון עסקים הקלות בקבלת רישיון עסק, ואף מאפשרת למגוון עסקים הנפקת רישיון עסק או הארכת רישיון עסק קיים באמצעות הגשת תצהיר תוך 21 יום ללא המתנה לרשויות.

מערך פיקוח והאכיפה מטעם הרשויות ומשרד הפנים לטובת הציבור

התנאים המקלים אומנם משרתים היטב את בעלי העסקים, אך אין זה מוריד מחובתם לקחת אחריות על בטיחותם ובריאותם של האזרחים הפוקדים את מקום העסק והמבנה בו הם פועלים. לצורך פיקוח ואכיפה הוקם מערך אכיפה ייעודי הן במשרד הפנים והן ברשויות המקומיות, שמתפעל פקחים, שמתוקף סמכותם רשאים להטיל קנסות ועיצומים כספיים, צווים לתיקון ליקויים ומתן צווי סגירה מנהליים. בנוסף, הוקמה וועדה מייעצת לבחינת דרישות משמעותיות מקרב משרדי הממשלה והרשויות לצורך שינוי קריטריונים למתן רישיון עסק.

.

שלושת מסלולי הרישוי במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים

לצורך קבלת רישיון עסק נקבעו ברפורמה לרישוי עסקים שלוש דרגות סיכון ובהתאם להן נבנו שלושה מסלולים שונים:

  • קבלת רישיון עסק קבוע בהתבסס על תצהיר – המסלול מתאים לעסקים בסיכון נמוך (חנויות פרחים, מכונים לשטיפת רכבים, קיוסקים וכדו'), ובמסגרתו יינתנו לרשויות המקומיות 21 יום לבדיקת העסק. במידה ולא יקבל בעל העסק תגובה בתום 21 ימים אלו, יוכל להגיש תצהיר בהתאם לתנאי המיפרט המפורסם על ידי משרדי הממשלה, ויקבל רישיון עסק באופן מיידי.
  • קבלת רישיון על תנאי למשך 180 יום – במסלול זה נכללים עסקים בדרגת סיכון בינונית (מספרות, מכוני יופי וכדו'), ובמסגרתו יינתנו לרשויות המקומיות 21 יום לבדיקת העסק, אך הפרה חוזרת של תנאי הרישיון או אי תיקון ליקויים ושינויים שנדרשים בעסק בתום 180 יום יגררו את סגירתו. במידה והעסק יעמוד בדרישות יקבל בתום 180 ימים אלו רישיון קבוע.
  • קבלת רישיון עסק בהתבסס על תצהיר ובקשה – במסלול זה נכללים עסקים בדרגת סיכון גבוהה (מסעדות, בתי מלון, מרכולים וכדו'), ובמסגרתו רשאי בעל העסק לצרף בקשה לתצהיר. במקרים אלו לרשויות המקומיות נתונים 7 ימים במקרה של פסילת רישיון או 21 ימים להבעת התנגדות. מיום הגשת התצהיר נתונים לרשויות 72 שעות בלבד לשליחת הבקשה למשרדי הממשלה, רשות הכבאות ומשטרת ישראל לצורך קבלת אישור. במקרים אלו, העסק לא יפעל במשך 49 יום, במהלכם יבדקו הרגולטורים את תקינות העסק. בתום תקופה זו יקבל העסק רישיון זמני ל- 180 יום ואם לא יימצאו ליקויים במהלכם יונפק לעסק רישיון קבוע.

לסיכום:

הרפורמה נועדה להקל על בעלי העסקים והרשויות כאחד ולייצר מנגנוני רישוי גמישים יותר ומקלים על הבירוקרטיה וחשוב לעשות בהם שימוש יעיל במטרה ליהנות מהם. מומחי הרישוי שלנו עומדים לשירותכם, להסביר ולעזור לכם לעמוד בתנאי הרישוי של העסק שלכם בהתאם לרפורמה החדשה. פנו אלינו ונשמח לסייע לכם בייעוץ, הכוונה ופעילות אפקטיבית מול הרשויות.

צרו איתנו קשר לפרטים נוספים.