רישוי עסקים

רישוי עסקים

ביצוע כל הבדיקות הנחוצות לפני הקמת עסק, מדידות שטח, תכנון מטבחים, הכנת תכניות אדריכליות, וטיפול מול כל גורמי הרישוי עד לקבלת הרשיונות הדרושים.

בטיחות באש

הכנת תכנית בטיחות באש, תכנון ספרינקלרים, הכנת תיקי שטח וטיפול בקבלת אישור בטיחות לטופס 4 מול שירותי הכבאות.

בטיחות באש
היתרי בנייה

היתרי בניה

ליווי אישי משלב תכנון הבנייה ועד לקבלת היתר הבנייה מהוועדה הרלוונטית ברשות המקומית.

רשיון יצרן

טיפול בכל השלבים הדרושים לקבלת הרישיון, כולל תכנון מטבחים, עריכת תכניות אדריכליות למשרד הבריאות, חלוקת שטחים ותהליכי זרימה, תכנון מערך הציוד, כתיבת נהלים ותקנים בינלאומיים ועוד.

רישיון יצרן
נגישות

נגישות

ביצוע כל הבדיקות וההתאמות הדרושות להנגשת העסק לכלל האוכלוסיה, לרבות מתן פתרונות יצירתיים לכל מגבלה, ביצוע סקרי נגישות, פיקוח וליווי אישי לכל פרויקט נגישות.