חבילות שירות

חבילה בסיסית

החבילה כוללת את מבחר השירותים הבאים:
1. בחינת סידורי הבטיחות באש הקיימים בשטח
2. מתן ייעוץ לגבי בחירת אמצעי הבטיחות הנדרשים
3. הכנת תכנית בטיחות אש על ידי יועץ בטיחות באש
4. מסירת 2 עותקים ללקוח להגשה עצמאית לרשות כבאות

חבילה משתלמת פלוס

החבילה כוללת את מבחר השירותים הבאים:
1. בחינת סידורי הבטיחות באש הקיימים בשטח
2. מתן ייעוץ לגבי בחירת אמצעי הבטיחות הנדרשים
3. הכנת תכנית בטיחות אש ע"י יועץ בטיחות באש
4. ליווי ומעקב אחר אישור התכנית ברשות הכבאות

חבילה VIP

החבילה מומלצת בעיקר לעסקים המעוניינים בקבלת שירות וליווי צמוד עד לקבלת אישור סופי וכוללת את מבחר השירותים הבאים:
1. בחינת סידורי הבטיחות באש הקיימים בשטח
2. מתן ייעוץ לגבי בחירת אמצעי הבטיחות הנדרשים
3. הכנת תכנית בטיחות אש ע"י יועץ בטיחות באש
4. ליווי ומעקב אחר אישור התכנית ברשות הכבאות
5. פיקוח עליון בשטח וקבלת אישור איכלוס מרשות הכבאות
6. הפקת דו"חות ומתן עדכונים שוטפים ללקוח
7. מעקב וטיפול עד לקבלת אישור כבאות סופי