חבילות שירות

חבילה בסיסית

החבילה כוללת את מבחר השירותים הבאים:
• איסוף נתונים ומדידות על ידי מודד מוסמך
• פתיחת תיק מידע בעירייה, ובדיקות מקדימות בתיק בניין
• הכנת גרמושקה, תכנית אדריכלית ותכנית של מהנדס בניין ומהנדס אינסטלציה והגשתן לעירייה
• טיפול וליווי מול הרשות עד לאישור הועדה המקומית

חבילה משתלמת פלוס


החבילה כוללת את מבחר השירותים הבאים:
• איסוף נתונים ומדידות על ידי מודד מוסמך
• פתיחת תיק מידע בעירייה, ובדיקות מקדימות בתיק בניין
• הכנת גרמושקה, תכנית אדריכלית ותכנית של מהנדס בניין ומהנדס אינסטלציה והגשתן לעירייה
• טיפול וליווי מול הרשות עד לאישור הועדה המקומית
• טיפול מול כל המחלקות הנדרשות עד לקבלת היתר הבנייה

חבילה VIP

• איסוף נתונים ומדידות על ידי מודד מוסמך
• פתיחת תיק מידע בעירייה, ובדיקות מקדימות בתיק בניין
• הכנת גרמושקה, תכנית אדריכלית ותכנית של מהנדס בניין ומהנדס אינסטלציה והגשתן לעירייה
• טיפול וליווי מול הרשות עד לאישור הועדה המקומית
• טיפול מול כל המחלקות הנדרשות עד לקבלת היתר הבנייה
• הכנת נספח בטיחות באש לרשות הכבאות עד לאישור הכבאות
• הכנת סט תכניות לבנייה לקבלן בצרוף כתב כמויות