חבילת "רישוי סטנדרט"

החבילה כוללת את מבחר השירותים הבאים:

• איסוף נתונים רלוונטיים מבית העסק
• עיון בתיק בניין ואיסוף נתונים רלוונטיים ממחלקת רישוי עסקים
• פגישת אפיון והבנת צרכי הלקוח במשרדי "רישוי פלוס"
• הכנת פרוגרמה ראשונית
• שרטוט מספר אופציות לתכנון העסק
• פגישת תכנון עם הלקוח להצגת האופציות לתכנון
• עיבוד התוכנית שנבחרה לקבלת אופציה אופטימלית
• שרטוט תכנית אדריכלית לרישיון עסק על פי תקנות רישוי עסקים
• בדיקת תוכניות והתאמתם לתקנות הרלוונטיות
• פגישה במשרד רישוי פלוס לצורך אישור התוכניות
• התחברות למערכת רישוי מקוון באמצעות "כרטיס חכם"
• פתיחת מידע מוקדם לרישיון עסק
• הזנת פרטי הבקשה כולל טעינת מסמכים במערכת המקוונת
• הכנת קובץ חישובי שטחים למערכת המקוונת
• הזנת מסמכים, תצהירים ונספחים לבקשה, חתומים בתוכנה דיגיטלית
• בדיקת שלמות ותקינות המסמכים במערכת
• טעינת תוכניות עסק אדריכליות במערכת המקוונת
• מעקב אחר פתיחת הבקשה במערכת מול הרשות המקומית
• ביצוע התאמות ותיקונים במידת הצורך עד לפתיחת הבקשה בעירייה
• מעקב מול מחלקת תכנון הנדסי ובדיקת שיוך מהנדס אחראי לבדיקה
• פגישה מול מחלקת תאגיד המים לצורך קבלת אישור על תכנית העסק
• ביצוע התאמות ותיקונים במידת הצורך
• פגישות חוזרות מול בודק תוכניות עד לקבלת אישור סופי של תכנון הנדסי
• פגישות ברשות לצורך קבלת אישור לתוכניות העסק
• ביצוע התאמות ותיקונים במידת הצורך עד לקבלת אישור על התוכנית מהרשות

חבילת "רישוי פרימיום"


החבילה מומלצת בעיקר לעסקים המעוניינים בקבלת שירות וליווי צמוד עד לקבלת רישיון עסק וכוללת את מבחר השירותים הבאים:

כוללת את כל השירותים מהחבילה הסטדנרטית
• ליווי וזירוז הליכים מול גורמי הרישוי לקבלת רישיון עסק
• הפקת דוחות ומתן עדכונים שוטפים לסטטוס הרישיון
• פעולות מאומצות לזירוז הליכים מול הרשויות
• הכנת מסמכים לגורמים השונים, בית משפט, ומחלקת פיקוח ככל שיידרש (במידת הצורך בלבד)

תוספות ושירותים נוספים לבחירה

תכנון: תכנון בתי אוכל, מסעדות, ומטבחים מבשלים.
תוכניות לביצוע: הכנת סט תוכניות לבנייה לקבלן, רשימת ציוד ופיקוח עליון.
חוות דעת נגישות: הכנת חוות דעת לרישיון עסק )טופס8 ב( חתומה מורשה ישות מתו"ס ושירות
בטיחות אש: הכנת תכנית בטיחות אש על פי דרישות חוק התכנון והבנייה ודרישות של שירותי הכבאות.
שימוש חורג: טיפול בהיתר לשימוש חורג לשינוי לשינויי ייעוד ההיתר מול הוועדה המקומית