מפחיתים את הרגולציה – הרפורמה בכיבוי אש והעסק שלך.

הוצאת רישיון עסק נחשבת בקרב רבים לתהליך מייגע ומתיש, אך יש גם חדשות טובות בתחום למזלם של בעלי העסקים – בשנת 2017 הוחלט בקריאה שנייה ושלישית בכנסת להקל על בעלי עסקים בהוצאת רישיון עסק עם כניסתה של הרפורמה החדשה, שכוללת גם הרפורמה בכיבוי אש, ועל פיה יידרשו עסקים ברמת סיכון אש נמוכה להגיש תצהיר לרשות המקומית, ובמסגרתו הם מתחייבים על כך, שהעסק עומד בכל דרישות בטיחות האש של הכבאות, ללא כל צורך בקבלת אישור מרשות הכבאות.

הבסיס למהלך- מהי מטרת הרפורמה בכיבוי אש ?

הפחתת הרגולציה נועדה בראש ובראשונה לקבוע נוסח אחיד וברור לתצהיר, כך שיגביר את הוודאות והשקיפות בתעשייה. היא נועדה לחסוך לבעלי העסקים את העיסוק המתיש והמתסכל שהיה כרוך בעבר בקבלת רישיון עסק, אך גם להפחית עומס ממערך הכבאות ולאפשר לו להתמקד בעסקים בעלי רמת סיכון אש גבוהה יותר. יחד עם זאת, הרפורמה מאפשרת ניהול סיכונים לצד שמירה על עקרונות בטיחות באש וחוסכת הוצאות כלכליות מיותרות לבעלי העסקים.

ההחלטות והשינויים שנקבעו במסגרת הרפורמה בכיבוי אש

בהצגת הצהרת מהנדס אודות עמידה בדרישות רשות הכבאות, מבנה העסק יהיה פטור מהתקנת מערכת ספרינקלרים (מתזים), בכפוף לדרישות הבאות:
חומרי הגלם, המשמשים את העסק אינם בעירים, או בעלי מטען אש נמוך.
לתהליכי הייצור, השינוע, האחסנה והטכנולוגיה בעסק רמת סיכון אש נמוכה.
העסק אינו משמש מחסן או שאינו מכיל מחסן שגודלו מעל 200 מ"ר
חלה חובה על בית העסק להתקין מערכת גילוי אש ועשן בהתאם לתקנות הקבועות בחוק.
בבית העסק יותקן ציוד לכיבוי אש ידני על פי הקבוע בחוק.
מבנה עסק לא יחוייב רטרואקטיבית בהתקנת פאנל כבאים או טלפון כבאים, במידה ולא נדרש לכך בדרישות ההיתר.
ללא שינוי מהותי במבנה לא יחולו עליו דרישות מבניות, הנוגעים לתכנון ובנייה באופן רטרואקטיבי.
מחסנים בגודל 50-200 מ"ר מחוייבים בהתקנת מערכת גילוי אש ועשן על פי תקן 1220, מחסנים מעל 200 מ"ר מחוייבים בהתקנת מערכת על פי תקן 1596

כיצד מחושב שטח העסק לצורך אישור וכיבוי אש ?

במסלול התצהיר מחושבים רק השטחים הבנויים בעסק, ללא השטחים הפתוחים, פרט לפרגודים וסגירות חורף, הנהוגות בתחום עסקי המזון לדוגמא.

רפורמה בכיבוי אש לאירועים

במסגרת הרפורמה נקבעו תקנות חדשות על פיהן ניתן פטור מתשלום אגרת כיבוי אש לאירוע חד פעמי לציון יום הזיכרון או יום השואה. כמו כן, באירועים מסוג זה, בהשתתפות 500 איש ויותר, עודכנו סכומי האגרות עבור חוות דעת מפקד בטיחות אש וביקורת במקרקעין (בעבר חוייבו באגרה עבור השתתפות 100 איש ויותר). בנוסף, עודכנו תקנות, המקלות בחישוב תפוסה באולמות אירוע.

שינויים נוספים שעודכנו במסגרת רפורמה בכיבוי אש וחשוב לבעלי עסקים לדעת.

אחרים, שנועדו להתקהלויות של מעל 200 איש (כולל מקומות בילוי, מסעדות ועוד). השינויים נוגעים למערכות ההתראה ומערכות הכיבוי הנדרשות במבנה, כולל מנדפים, הדרישות המבניות הנדרשות בתחום התכנון והבנייה ומתקני בטיחות האש, הנדרשים על פי חוק.
מחובתו של עסק שקיבל רישיון עסק לצמיתות לבחון את תוקף רישיון העסק שלו ואת עמידתו בתנאי כיבוי האש הנדרשים על פי חוק. רישוי פלוס תשמח לעמוד לשירותכם ולסייע לכם בבחינת רישוי העסק שלכם מול תנאי הרפורמה ולהימנע מאי נעימויות הכרוכות באי עמידה בדרישות. במידה ועסק אינו עומד בדרישות, ניתן יהיה לנקוט נגדו בהליך צו סגירה מנהלי, כשנסיבות המקרה מצדיקות זאת. במידה ואין לכך הצדקה, רשאית הרשות לבטל את רישיון העסק לפי שיקול דעתה ולהורות על בעל העסק להתחיל בהליכי הוצאת רישיון עסק מחדש. ביטול רישיון העסק עלול לגרור הגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.
אישור תצהיר לקבלת רישיון כפוף לשיקול דעתה המוחלט של רשות הכבאות.

לסיכום:
הרפורמה בכיבוי אש היא צעד חיובי בהחלט מצד הרשויות אולם דורש התאמה מצד בעלי העסקים במטרה לעמוד בתנאיה. אנחנו עומדים כאן לשירותכם עם הידע המקיף ביותר והבנה של הדרישות ונשמח לסייע לכם בייעוץ, הכוונה וליווי מתאימים.


צרו איתנו קשר לפרטים נוספים ונשמח לעמוד לרשותכם >>