עסקים לוהטים

אחד השלבים בקבלת רישיון עסק הוא קבלת רישיון כיבוי אש לבית העסק; עבור בעלי עסקים רבים מדובר בטרדה, אך בסופו של יום, העמידה בתקנות כיבוי אש יסייעו למנוע שריפה ולהציל חיים במקרה שתפרוץ אחת

על מנת לקבל רישיון עסק יש לעמוד במספר דרישות חשובות, בהן גם בטיחות באש. תהליך אישור וקבלת רישיון העסק כולל חלק שלם שעומד בפני עצמו במהלכו ניתן רישיון כיבוי אש. הרישיון האמור מעיד על התאמה בין התנאים והתשתיות של המבנה בו ממוקם בית העסק לבין פעילותו, באופן שמבטיח שימוש בטוח לכל הנוכחים בכל זמן נתון ובעיקר במצבי חירום.

בטיחות באש לרישוי עסקים כולל תכנית שלמה שמטרתה ליצור תנאים לפעילות תקינה שתאפשר להציל את חייהם של הנוכחים במקרה של שריפה ולהגן עליהם. לצד חיי אדם, התכנית כוללת גם שמירה על תנאים שמטרתם לצמצם את הנזק שעלול להיגרם למבנה ולסביבתו במקרה חירום, כגון זה בו מתרחשת שריפה.

אחד החלקים המשמעותיים של תכנית בטיחות אש לרישוי עסקים הוא ההורשות למניעת מצב חירום, שנוצר כתוצאה משריפה.

החלק האחרון, כולל מספר הוראות בסיביות שיכולות לשמור על פעילות נאותה ובטוחה בשטח בית העסק ולמנוע שריפות ומצבי חירום. בתהליך אישור רישיון העסק, ועוד קודם לכן, בתהליך אישור רישיון כיבוי אש לבית העסק, הפקחים מוודאים שהנוכחים במבנה יוכלו למנוע מצב של שריפה; ובמקרה חירום שהם יוכלו לצמצם נזקי השריפה, לכבות אותה במהירות וביעילות ולמנוע מצב בו השריפה יוצאת מכלל שליטה.