שאלון לבדיקת נכס

שאלון לבדיקת נכס

 • פרטי זיהוי

 • נא למלא את השדות הרלוונטים

 • יש לציין גם רחוב פינתי בבניין פינתי
 • פרט לצורך מה שכרת את שירותנו לבדיקת הנכס
 • מספר קומות + שטח חוץ שאתה מעונין לשכור
 • נא לפרט שטחים כגון חניות, חצרות, סככות וכו'
 • נא לפרט את פעילות העסק
 • נא לפרט את פעילות העסק
 • לדוגמא: עסק, מגורים וכד'
 • לדוגמא: עסק, מגורים וכד'
 • הערות נוספות

 • Max. file size: 64 MB.